Прозорість

Згідно ЗУ “Про освіту”, заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Статут закладу
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Висновки регіональної експертної ради з ліцензування та атестації закладу
ДЕРЖАВНИЙ АКТ на право користування земельною ділянкою
Виписка про юридичну особу
Відомость ЕДРПОУ Держстатистики
Структура та органи управління закладу
Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти, які навчаються у закладі
Ліцензований обсяг
Фактична кількість
Мережа класів
Мова освітнього процесу
Українська:1-А,1-Б,1-В,1-Г,2-А,2-Б,2-В,2-Г,3-А,3-Б,3-В,4-А,4-Б,5-А,5-Б,5-В,6-А,6-Б,6-В,6-Г,7-А,7-Б,7-В,10-А,11-Б
Російська:4-В,4-Г,8-А,8-Б,9-А,9-Б,9-В
Мови, які вивчаються як предмет: англійська мова з 1 класу, французька мова з 5 класу, російська мова – 4-В, 4-Г, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 9-В
Наявність вакантних посад
Станом на 01.09.2020 року у закладі освіти немає вакантних посад вчителів-предметників
Матеріально-технічне забезпечення закладу
Результати моніторингу освіти
Спеціалізація ДПА Результати навчальних досягнень по предметам Моніторинг якості навчальних досягнень ЗНО
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу
Звіт директора
Правила прийому до закладу освіти та наявність вільних місць у закладі по класам
Нормативні документи Прийом до 1 класу До відома батьків Правила конкурсного приймання дітей (4-х – 11-х класів) Вільні місця у закладі станом-на-01.11.2020
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Станом на 01.09.2019 в закладі освіти не навчаються діти з особливими освітніми потребами.
В закладі освіти відсутні умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами (немає пандусу, спеціально облаштованих туалетних кімнат, меблів тощо)
Перелік додаткових освітніх та інших послуг,їх вартість, порядок надання та оплати
Додаткових освітніх послуг заклад не надає.
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Кошторис та фінансова звітність закладу освіти
Звіт бухгалтера НУШ Кошторис Штатний розпис Рахунки План асигнувань Договори користування Звіт про використання бюджетних коштів Благодійна допомога батьків Звіт Батьківсьеого фонду «Батьки нового покоління» (Станом на 01.09.2019 рік існування фонду припинено!) Інші кошти