Про школу

Спеціалізованазагальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 з поглибленим вивченням англійської мови Новокаховської міської ради Херсонської області (далі – школа) є навчальним закладом, створеним за рішенням Новокаховської міської ради та є власністю територіальної громади міста Нова Каховка.

Школу засновано в 1980 році, з 2003 року вона має статус спеціалізованої.
Повна назва школи: Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням англійської мови Новокаховської міської ради Херсонської області.
Скорочена назва: СЗОШ № 8 Новокаховської МР.

Школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад(зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 22.01.2014 року № 28), Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл- інтернатів), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 року, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом ( п.1.8. Статуту).

Навчальний заклад забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальноосвітньої середньої освіти (п. 1.11. Статуту)

Головна мета освітнього закладу: задоволення потреб громадян, суспільства і держави у загальній середній освіті.

Головні завдання освітнього закладу: забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Принципи, на яких будується діяльність навчального закладу: доступність, гуманізм, демократизм, незалежність від політичних, громадських і релігійних об’єднань; взаємозв’язок розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівність умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту і норм освіти; науковість; розвиваючий характер навчання, гнучкості і прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

У школі з 01 вересня 2016 року розпочато поступовий перехід на двомовне навчання (українська та російська мови), запроваджено поглиблене вивчення англійської мови з 1 класу, з 5 класу – французької мови, як другої іноземної. (п. 1.13. Статуту).

У школі вивчається:

з 1 класу – англійська мова (поглиблено)

російська мова – 4-В, 4-Г, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 9-В

з 5 класу – французька мова, як друга іноземна мова

з 10 класу – спецкурси література Англії, країнознавство (англійською мовою)

“Інформатика” для учнів початкової, середньої та старшої школи в 2-х комп’ютерних класах, один з яких комплектований сучасними комп’ютерами.

Предмети загального циклу вивчаються в обсязі загальноосвітньої школи.

Викладання предметів здійснюється українською мовою, в 4-В, 4-Г, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б, 9-В – російською мовою.

Школа працює в режимі 5-денного навчального тижня у режимі однієї
зміни. Уроки розпочинаються о 8.00. Відповідно до діючих санітарно-
гігієнічних норм тривалість уроків:
 в 1 класі – 35 хвилин;
 в 2-4-х класах – 40 хвилин;
 в 5 – 11-х класах – 45 хвилин, перерви тривалістю 10 та 20 хвилин.

Директори

1980 – 1988 рр. – Гіренко Юрій Якович

1988- 2013 рр.- Кудієнко Дмитро Петрович

2013 – 2016 рр. – Вербицька Ірина Миколаївна

2016 – по теперішній час – Олійник Оксана Михайлівна