Права та обов’язки читачів

Посвята першокласників в читачі

Читачі мають право:

1.Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки на різних носіях інформації, в пошуку інформації використовувати ПК бібліотеки ( під наглядом бібліотекаря)

Копіювати інформацію з Інтернету на власні диски та флеш – носії.

Користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування;

Брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2. Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.

3. Художня література видається у кількості не більше 3-х примірників строком на 15 днів.

4. Рідкісні та цінні видання, альбоми,атласи, енциклопедії, інші додаткові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту видаються лише в читальному залі.

5. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

Права та обов*язки читача - "Вас вітає бібліотека Марганецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3"

Обов’язки читачів:

1. Читач розписується у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник, що засвідчує факт видачі читачу літератури.

2.Читачі забов’язані дбайливо ставитися до книжок, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не робити в них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінок, не виймати картки із каталогів і картотек, не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

3. При отриманні літератури читач має ретельно передивитися її, і якщо виявить якісь дефекти, – повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на видані книги відповідні службові позначки.

При роботі на ПК користувач забов’язаний дбайливо відноситись до комп’ютерного обладнання програмного забезпечення. Повідомляти бібліотекаря про неполадки і порушення, що виникли. У разі порушення правил користування комп’ютерною технікою та Інтернетом бібліотекар має право припинити надання послуг

4. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останній.

15. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну, або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

6.Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекарем рівноцінними.

7. На час літніх канікул учні повинні повернути до бібліотеки книги та інші отримані матеріали.

8. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватися.

14. Читачі, що закінчили школу, до отримання свідоцтва повинні повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати одхідний лист.

15. Читачі повинні дотримуватися тиші в читальній залі бібліотеки.

9. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватися літературою на термін, що визначається бібліотекарем.