Діяльність соціального педагога в загальноосвітній школі

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.
         Соціальний педагог у школі:
– створює сприятливі умови у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей кожної дитини;
– забезпечує формування власних цінностей та громадянської позиції в учнів;
– попереджує негативні впливи соціального середовища на особистість;
– здійснює соціальний патронаж малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей тощо.
– проводить інформаційно-просвітницьку роботу з учнями;
– проводить соціально-профілактичну роботу з дітьми схильними до девіантної поведінки;
– здійснює посередництво між особистістю і освітнім установою, сім’єю, середовищем, органами влади;
– вивчає психолого-педагогічні особливостей дітей та їх оточення, умов життя; виявляє інтереси й потреби, труднощі й проблеми школярів, відхилення у поведінці та надає соціальну допомогу і підтримку учням, які навчаються у школі.